Brainport Avenue by Night

Internationale oriëntatie is de norm.

De Hogt at night

325 ha Campuslandschap nu, 465 ha straks.

Verlichte roze brug

Kunst en licht objecten van Brainport Avenue beïnvloeden het beeld in de regio positief

1 2 3

Brainport Avenue

Brainport is als kennisregio van grote economische betekenis voor Nederland. Goed voor een kwart van de export, een derde van de private investeringen in R&D en de helft van de patenten die jaarlijks worden geregistreerd. Brainport wil tot de top drie behoren van de toptechnologieregio’s in Europa.

De belangrijkste weg ernaar toe ligt in de regio zelf. Letterlijk. Brainport Avenue. Een snelweg waarvan het gehele aangrenzende gebied, met steun van de nationale en lokale overheid, wordt getransformeerd tot een hoogwaardige en goed bereikbare vestigingslocatie voor kennisintensieve bedrijven, researchinstellingen en de maakindustrie. Deze omvangrijke gebiedsontwikkeling is een gezamenlijk belang van de gemeenten Best, Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant, en omvat een gebied van 3.250 hectaren.

Brainport Avenue is, als internationale vestigingslocatie voor de kennis- en maakindustrie, hét visitekaartje van de regio Zuidoost-Brabant, waarin alle aspecten van Brainport in de toekomst zichtbaar gaan worden. In het Brainport Avenue gebied wordt zichtbaar hoe de hoge concentratie van hightech kennis- en maakbedrijven prima samengaat met een aangename, groene, duurzame omgeving.