Colofon

Deze website kwam mede tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven. De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de afdeling Communicatie en valt onder copyright © van het Programmateam Brainport Avenue van de gemeente Eindhoven.

Gemeente Eindhoven
T.a.v. Dick de Geus, Communicatieadviseur Brainport Avenue
Stadhuisplein 10
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
T: +31(0)40 238 2194
d.de.geus@eindhoven.nl

Realisatie website

Twisted B.V.
Emmasingel 15
5611 AZ Eindhoven
T +31(0)40 294 00 40
www.twisted.nl
info@twisted.nl