Slowlane 2

Groen licht voor het fietspad van de toekomst... de Slowlane!

Brainport Avenue by Night

Internationale oriëntatie is de norm.

Verlichte roze brug

Kunst en licht objecten van Brainport Avenue beïnvloeden het beeld in de regio positief

Kunst en Licht geluidswand

Eindhoven, design- en lichtstad

1 2 3 4

Organisatie

Om de ontwikkeling van Brainport Avenue in goede banen te leiden is sterke regie en coördinatie noodzakelijk. Er zijn immers veel partijen betrokken bij deze grootschalige gebiedsontwikkeling.

De samenwerkende partijen zijn verenigd in de Stuurgroep Brainport  Avenue. De Stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het programma en de daarbij behorende kwaliteit van Brainport Avenue en neemt hiervoor besluiten.

Het programmabureau Brainport Avenue

Het programmabureau ondersteunt de Stuurgroep, dat als 'Programmateam BA' is ingericht door en ondergebracht bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven is de formele rechtspersoon en zal namens de Stuurgroep formeel-juridisch de rijksbijdrage ontvangen en beheren. Het Programmateam stimuleert en bewaakt de realisatie van de kwaliteitsdragers en overkoepelende thema's, te weten: slowlane en communicatie. Daarnaast is het Programmateam verantwoordelijk voor de realisatie van Ruimtelijke Kwaliteit en bevordert Kunst en Licht.

  • Ruimtelijke kwaliteit: het behoud van hoogwaardige kwaliteit is belangrijk voor de uitstraling en de waardeontwikkeling van het gebied op lange termijn;
  • Kunst en licht: met kunst en licht kan op een relatief eenvoudige en goedkope manier de beeldvorming van Brainport Avenue verbeterd worden;
  • Communicatie: bekendheid, betrokkenheid en positieve associaties bij Brainport Avenue is essentieel voor het slagen van deze grootschalige gebiedsontwikkeling;

Onafhankelijk kwaliteitsteam

Het programmabureau wordt versterkt met een onafhankelijk kwaliteitsteam. Het onafhankelijk kwaliteitsteam bestaat uit verschillende deskundigen en heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit van de verdere ruimtelijke uitwerking te borgen.

De projectgroep

De Projectgroep is de stuwende kracht achter het project en adviseert de Stuurgroep over gevraagde besluitvorming. De Projectgroep toetst de kwaliteit van de resultaten en ieder projectgroeplid is verantwoordelijk voor de inzet van en binnen de eigen organisatie. Ze zijn de interne procesmanagers en aanspreekpunten voor het Programmateam.

De gemeenten

De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van de deellocaties. Gemeenten rapporteren periodiek over de programmatische voortgang aan het Programmateam. Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de reguliere gemeentelijke planning en controlcyclus. 

De vijf kwaliteitsdragers van Brainport Avenue zijn:

  • aansluiting A67 Veldhoven.
  • De Run Veldhoven.
  • Noordelijke aansluiting A2 Eindhoven.
  • Groen Raamwerk Landelijke Strijp[ Eindhoven.
  • Slowlane, fietstraject van 32 km die campussen verbindt in vijf gemeenten.