Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Brainport Avenue onderschrijft niet per definitie de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite zijn louter informatief van aard. De gemeente Eindhoven is zorgvuldig als het gaat om het geven van juiste, volledige en actuele informatie aan bezoekers van de website, zij kan echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen vrij is van fouten of omissies.

Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De gemeente Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie. Evenmin kan de gemeente Eindhoven aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van een onmogelijkheid deze Internetsite te gebruiken.

Gebruik van gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van de gemeente Eindhoven te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door de gemeente Eindhoven is geautoriseerd.
De copyrights van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk gebruik.

Gerelateerde internetsites en door bezoekers geplaatste bijdragen

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de gemeente Eindhoven. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.
Bezoekers kunnen op enkele plaatsen bijdragen leveren aan de inhoud van deze website. Eenieder die informatie op de site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben dat deze informatie niet strijdig is met de wet. De gemeente Eindhoven kan in ieder
geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor door derden op de site geplaatste informatie.

Privacy statement

De gemeente Eindhoven gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.