Impressie 1

Brainport Avenue: De internationale etalage voor de High Tech kennis- en maakindustrie.

C2C: Parkeergarage

De gezamenlijke C2C aanpak in Brainport Avenue biedt vele technologische en economische kansen.

Koe in de natuur

Er valt nog zoveel te ontdekken!

1 2 3

De Brainport Avenue duurzaamheidsambitietool

Met de duurzaamheidsambitietool voor bedrijventerreinen kun je als bedrijf of gemeente bepalen “hoe duurzaam” je al bent en op welke manier je “nog duurzamer” kunt worden.

1. Waarom een duurzaamheidsambitietool?

Iedereen heeft wel een idee wat duurzaamheid is. In eerste instantie wordt vaak aan energie gedacht en daarnaast aan verminderen, reduceren en beperken. Dat is maar een deel van het verhaal; door duurzaam te produceren, bouwen en ontwikkelen kunnen nieuwe kansen worden benut. Bijvoorbeeld door het realiseren van hogere kwaliteit of van toegevoegde waarde. Omdat de manier om dit te doen in elke situatie anders is, is het moeilijk die nieuwe kansen concreet te maken. Dat is precies waar de duurzaamheidsambitietool voor is.

Het begrip duurzaamheid wordt omgezet in concrete en begrijpelijke maatregelen, voorzieningen en acties, waarmee je direct aan de slag kunt. Het doel van de duurzaamheidsambitietool is om de toepassing van duurzaamheid op bedrijventerreinen eenvoudiger te maken voor zowel bedrijven als gemeenten.

2. Wat doet de duurzaamheidsambitietool precies?

De duurzaamheidsambitietool is onderverdeeld in drie niveaus: macro, meso en micro.

  • Het macroniveau omvat een heel bedrijventerrein én de omgeving waarin het bedrijventerrein nog invloed heeft.
  • Het mesoniveau omvat (clusters van) bedrijven op het bedrijventerrein. Clusters kunnen bijvoorbeeld gekozen worden op basis van fases in de ontwikkeling of gelijksoortigheid van bedrijven.
  • Het macro- en mesoniveau is vooral interessant voor gemeenten.
  • Het microniveau is het niveau van het individuele bedrijf en is dus vooral interessant voor bedrijven.

De duurzaamheidsambitietool maakt onderscheid in een aantal thema’s: water, bodem, lucht, flora en fauna, materialen/openbare ruimte, energie en welzijn. Per thema en per niveau worden vragen gesteld. Bij elke vraag horen meerdere antwoorden en elk antwoord geeft een score. Score je bij een vraag het beste antwoord dan geeft dat een resultaat van 100% duurzaamheid. In de praktijk worden meestal lagere scores gehaald. Invullen laat zien waar je op dit moment staat en door het aanpassen van antwoorden, krijg je in beeld op welke manier je duurzamer aan de slag kunt gaan.

3. Waarom zou ik de duurzaamheidsambitietool invullen?

Door het invullen van de duurzaamheidsambitietool kun je zien “hoe duurzaam” uw bedrijf  nu is. Je zult verrast zijn door wat je zonder het te weten al duurzaam doet. En hoe makkelijk je nog duurzamer kunt worden. Ook kun je zien hoe duurzaam je bent ten opzichte van de andere bedrijven in Brainport Avenue. Misschien behoor je wel tot de top 10 van meest duurzame bedrijven in Brainport Avenue!